Szkolenia

W związku z zapotrzebowaniem ze strony klientów na szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania BricsCAD, nasza firma uruchomiła autoryzowane przez głównego dystrybutora, centrum szkolenia dotyczącego projektowania w środowisku BricsCAD. Szkolenia będą się odbywały w trybach:

 • podstawowym,
 • indywidualnym,
 • grupowym;

Zakres szkolenia

 • zapoznanie się z programem BricsCAD Classic – elementy okna, sposoby wydawania poleceń
 • zapoznanie z zasadami rysowania – posługiwanie się myszą, klawiaturą, skróty klawiaturowe
 • zapoznanie z ważniejszymi poleceniami programu – rysowanie obiektów, edycja rysunku, operowanie rysunkiem
 • tworzenie i edycja bloków oraz bloków z atrybutami
 • wykorzystywanie zewnętrznych odnośników
 • używanie obszaru modelu i papieru
 • ćwiczenia rysunkowe
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów kursantów

Szkolenia trwają 2 dni po 5,5 godzin. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej w siedzibie naszej firmy Datacomp Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Gen. H. Dąbrowskiego 24. Termin oraz godziny szkolenia są ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wpłata na 3 dni przed szkoleniem odpowiedniej kwoty na konto:
Numer konta Raiffeisen Bank Polska S.A.
16 1750 1048 0000 0000 1129 5835

W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu centrum szkoleniowe nie zwraca w takim przypadku kosztów.